Få styr på den grønne ejerafgift med vores opdaterede vejledning

De nyeste regler for grøn ejerafgift trådte i kraft den 1. januar . Afgiften beregnes nu ud fra bilens CO2-udledning og afhænger af, om bilen er registreret før eller efter denne dato. For biler registreret før 1. januar gælder en afgift på 520 kr. per gram CO2 per kilometer, mens biler registreret efter denne dato betaler 1.050 kr. per gram CO2 per kilometer. Der er dog visse undtagelser, hvor elbiler og plug-in-hybridbiler kan være fritaget for afgiften. Det anbefales at tjekke de præcise satser og regler på Motorstyrelsen.dk for at sikre, at du betaler den korrekte afgift for din bil.

Sådan beregner du din ejerafgift baseret på bilens CO2-udledning

For at beregne din grønne ejerafgift baseret på bilens CO2-udledning, skal du blot finde oplysningerne om din bils CO2-udledning. Disse finder du typisk i bilens registreringsattest eller på bilproducentens hjemmeside. Når du har fundet CO2-udledningen, kan du bruge de gældende afgiftssatser til at beregne din årlige ejerafgift. Da afgiftssatserne jævnligt opdateres, anbefaler vi, at du finder de nyeste oplysninger om grøn ejerafgift her.

Opdaterede oplysninger om elbiler og hybrider i forhold til afgiften

Elbiler og plug-in hybrider er fritaget for den grønne ejerafgift i de første 3 år efter første indregistrering. Derefter betales en afgift baseret på bilens CO2-udledning. Elbiler med en rækkevidde på over 120 km er fritaget for afgift i op til 5 år. Hvis du overvejer at købe en elbil eller hybrid, kan du se udvalget af biler til salg og få et overblik over de aktuelle afgifter.

Undgå fælder og spar penge med vores tips til at minimere ejerafgiften

Når du beregner din ejerafgift, er det vigtigt at være opmærksom på forskellige faktorer, der kan påvirke beløbet. Vær særligt opmærksom på bilens CO2-udledning, da dette er en af de primære parametre, der bestemmer afgiftens størrelse. Sørg for at have de korrekte oplysninger om din bils tekniske specifikationer, så du kan minimere risikoen for at betale for meget. Derudover kan du overveje at vælge en mere brændstoføkonomisk og miljøvenlig bil, når du skal skifte til en ny, da dette typisk medfører en lavere ejerafgift. Ved at være velinformeret og træffe de rigtige valg, kan du spare en betydelig sum penge på din ejerafgift.

Hvad betyder de forskellige afgiftskategorier for din bil?

Bilens afgiftskategori afhænger af, hvor miljøvenlig den er. Biler med lave CO2-udledninger og høj brændstoføkonomi placeres i de lavere afgiftskategorier, hvilket betyder, at ejeren betaler mindre i ejerafgift. Omvendt placeres biler med høj CO2-udledning og lav brændstoføkonomi i de højere afgiftskategorier, hvilket resulterer i en højere ejerafgift. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på din bils afgiftskategori, når du overvejer at købe en ny bil, så du kan tage højde for de løbende driftsomkostninger.

Sådan får du dispensation eller nedsættelse af ejerafgiften

Hvis din bil ikke opfylder kravene til den grønne ejerafgift, kan du søge om dispensation eller nedsættelse. Det kan være relevant, hvis din bil er ældre, har særlige tekniske specifikationer eller du har et særligt behov for bilen. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for bilens egenskaber og din situation. Myndighederne vil derefter vurdere, om din bil kan fritages eller få en lavere afgift. Processen kan tage lidt tid, så sørg for at søge i god tid, før din næste ejerafgift forfalder.

Vigtige datoer og frister du skal have styr på

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende vigtige datoer og frister i forbindelse med den grønne ejerafgift:

  • Seneste rettidige indbetaling af første rate er den 20. marts. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, vil der blive opkrævet renter og gebyrer.
  • Anden rate skal betales senest den 20. august. Også her gælder, at for sen betaling medfører renter og gebyrer.
  • Hvis du sælger din bil i løbet af året, skal du huske at afmelde den hos Motorstyrelsen senest 14 dage efter salget. Derved undgår du at blive opkrævet ejerafgift for resten af året.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler ejerafgiften rettidigt?

Hvis du ikke betaler ejerafgiften rettidigt, kan det få alvorlige konsekvenser. Først og fremmest vil du blive pålagt et rykkergebyr, som kan være op til 250 kr. Derudover vil du blive opkrævet morarenter, som løber fra forfaldsdatoen og indtil betalingen er registreret. Morarenterne kan beløbe sig til flere hundrede kroner, afhængigt af hvor lang tid der går, før du betaler. Hvis du ikke betaler ejerafgiften inden for en rimelig frist, kan SKAT vælge at inddrive beløbet ved udpantning, hvilket betyder, at de kan beslaglægge dine ejendele for at få dækket gælden. I yderste konsekvens kan manglende betaling af ejerafgiften føre til, at du mister retten til at eje din bil.

Oversigt over de seneste ændringer i den grønne ejerafgift

De seneste ændringer i den grønne ejerafgift omfatter en forhøjelse af afgiften for personbiler med høje CO2-udledninger. Afgiften er steget med 1.000 kr. for biler med en udledning på over 200 g CO2/km. Derudover er der indført en ny afgiftskategori for elbiler, hvor afgiften er sat til 330 kr. årligt. Endelig er der sket en justering af afgiftssatserne for plug-in hybridbiler, hvor afgiften nu afhænger af den elektriske rækkevidde.

Få svar på dine spørgsmål om den grønne ejerafgift her

Hvad er den grønne ejerafgift? Den grønne ejerafgift er en årlig afgift, som ejere af personbiler og varebiler skal betale til staten. Afgiften afhænger af bilens CO2-udledning og er en del af den grønne omstilling, hvor der lægges vægt på at reducere udledningen af drivhusgasser. Formålet er at tilskynde forbrugerne til at vælge mere miljøvenlige biler. Hvem skal betale den grønne ejerafgift? Alle ejere af personbiler og varebiler, som er registreret i Danmark, skal betale den grønne ejerafgift. Afgiften opkræves af Motorstyrelsen og skal betales årligt. Hvordan beregnes den grønne ejerafgift? Afgiften beregnes på baggrund af bilens CO2-udledning. Jo højere CO2-udledning, desto højere bliver afgiften. Beregningen tager også højde for bilens alder, så nyere biler med lavere udledning betaler en lavere afgift. Hvornår skal den grønne ejerafgift betales? Den grønne ejerafgift skal betales årligt, og opkrævningen sker normalt i forbindelse med betaling af vægtafgiften. Fristen for at betale afgiften er den 20. i den måned, hvor opkrævningen modtages.